ALGEMENE VOORWAARDEN XXXDISCLAIMER

     
 

Dovenetel 44
7463 EG Rijssen
Telefoon: (0548) 78 98 54
Mobiel: 06 - 481 17 102
E-mail: info@veneklaasverbouw.nl
Website: www.veneklaasverbouw.nl
 

 


Disclaimer


Toegang en gebruik
De toegang tot en het gebruik van de website van Veneklaas Bouw & Verbouw (www.veneklaasverbouw.nl, hierna te noemen 'de website') is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Bij gebruik van de website accepteert u deze voorwaarden volledig en stemt u daarmee in. Alhoewel Veneklaas Bouw & Verbouw al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

Doel en toepasbaarheid van de informatie
Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kunnen hierin onvolledigheden, onjuistheden, technische onvolkomenheden of drukfouten voorkomen. Veneklaas Bouw & Verbouw kan te allen tijde en zonder nadere aankondiging verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen. De gebruiker is gehouden zelf de toepasbaarheid van de via de website verspreide informatie te beoordelen.

Intellectuele eigendomsrechten
De website is eigendom van Veneklaas Bouw & Verbouw. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logos en geluiden, behoren toe aan Veneklaas Bouw & Verbouw.